Werken in kleine bedrijven

De Goede dag werkt samen met een aantal kleine bedrijven in de regio. We hebben werkplekken voor mensen die zelfstandig dagbesteding  kunnen hebben, of re-integreren en op weg zijn naar de arbeidsmarkt. Deze mensen worden door ons ambulant begeleid.  Dat betekent dat  we regelmatig op de werkplek aanwezig zijn om te ondersteunen en te coachen. Deze bezoeken en gesprekken stemmen we af op de behoefte van de deelnemer.  Kortom we zorgen dat ook hier onze mensen een goede dag hebben.  Vanuit het bedrijf is een praktijkbegeleider aanwezig om de taken te bespreken en de directe begeleiding te verzorgen.
Heb je zelf een idee en wens om ergens te werken. Kom eens praten, want we gaan dan voor je op zoek.